Rhodophyta

Отдел Rhodophyta (червени водорасли) – Познати са около 5500 вида от около 600 рода , като почти всички видове са нишковидни и псевдопаренхимни многоклетъчни водорасли. Комплексът от фотосинтетични пигменти е съставен от Хлорофил А, β-каротен, α-каротен, зеаксантин, лутеин, и др. Освен това участват фикобилипротеини (фикоцианин, алофикоцианин и фикоеритрин). Основно запасно вещество е червеноводораслова скорбяла, която се отлага извън родопластите.