МАКРОВОДОРАСЛИ

Макроводораслите са макроскопични и многоклетъчни водорасли. Някои от тях достигат до шестдесет метра дължина. Те са голяма и разнообразна група от фотосинтезиращи ...

научете повече

МИКРОВОДОРАСЛИ

Микроводораслите са микроскопични водорасли, срещащи се обикновено в сладководни и морски системи. Те са едноклетъчни видове, които съществуват самостоятелно ...

научете повече